Folkemusikkarkivet.net
ArchitectureFolkemusikkarkivet.net

Nettverk for norske folkemusikkarkiv

blei oppretta i 2008 og er eit forum for samarbeid, kunnskapsutvikling og kulturpolitisk arbeid for folkemusikkarkiva i landet. Alle som arbeider med dokumentasjon av folkelege musikk- og dansetradisjonar i Noreg er velkomne til å delta i nettverket. Norsk senter for folkemusikk og folkedans er sekretariat og fungerer som vertskap for det årlege arkivseminaret som blir arrangert i Trondheim. Interesserte kan ta kontakt med senteret eller ein av kontaktpersonane i nettverket.

Kontaktpersonar:
Hans-Hinrich Thedens, Norsk folkemusikksamling, Nasjonalbiblioteket
Leif Ingvar Ranøien, Hedmark musikkarkiv
Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Annan informasjon:
Situasjonen for de norske folkemusikkarkivene (Aksdal, Lønnestad og Thedens 2013)
Fremtidens folkemusikkarkiv. Digitale utfordringer. (Viken 2014)

Ansvarleg:

Kari Lønnestad - Folkemusikkarkivet i Telemark