Arne FjeldstadArne er i dag ein av dei fremste tradisjonsbærarane av folkemusikken frå Holt og Tvedestrandsområdet. Han er son av Ella og Sigurd Fjellstad som var kjende formidlarar av denne tradisjonen. Denne dagen biletet vart teke var me på tur til Ramlet, og Arne spelar på fela etter Karl Ramlet som det finnest fleire gode dansemelodiar etter.


Tilbake til oversikt

Aktuelt

[Aktueltarkiv]
Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no