SpelemannsbrørFurhotlbrørne Halvdan (f. 1931)t.v. og Otto (1921-2006)har vore dei mest markante utøvarane av slåttespelet frå Herefoss, Vegusdal og Mykland. I tillegg tileigna dei seg båe mykje av slåttespelet frå Setesdal. Her spelar dei på kvar si Gjøvlandsfele. Otto vart utnemnd til æresmedlem i Landslaget for spelemenn i 1980, og Halvdan under årets landskappleik på Geilo (2007).


Tilbake til oversikt

Aktuelt

[Aktueltarkiv]
Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no