Tre viktige tradisjonsbærarar



Torleiv H. Bjørgum (1921-1990) spelar for spelemannskollega Otto Furholt (1921-2006) og dansar og kvedar Aslak Austad. (Foto: Ingebjørg Vegestog Homme)


Tilbake til oversikt

Aktuelt

[Aktueltarkiv]
Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no