Agder Folkemusikkarkiv vert drive som ein felles fylkeskommunal institusjon for båe Agderfylka.

Arkivet vart etablert i 1998.
Harald B. Knutsen er tilsett som dagleg leiar og står for arkivets faglege og administrative leiing.

Arkivet leiger lokale på Setesdalsmuseet som ligg på Rysstad i Valle kommune.

Her har me trivelege lokaler med eit eige lytte- /studierom der du kan sitje uforstyrra og fordjupe deg i arkivet sine samlingar.

Klikk på "Søk i samlingane" til venstre for å sjå kva du kan finne i arkivet vårt.

Aktuelt

[Aktueltarkiv]
Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no