Agder Folkemusikkarkiv har eit eige lytte-/studierom der du kan sitje i ro og fred å fordjupe deg i den rikhaldige musikksamlinga vår. Her disponerer du eige lyd- og videoutstyr.
Om du ynskjer kopiar frå samlingane, er det meste tilgjengeleg for dette.
Du kan få lydkopiar på MC, DAT eller CD, og filmkopiar på VHS eller DV.

Lydopptak:
Arkivet inneheld omlag 28.000 musikkutt med folkemusikk frå båe agderfylka. Ein søkbar versjon av musikkkatalogen vår finn du her på nettsidene (under "Søk i samlingane" til venstre).

Videoopptak:
Ein god del av det innsamla tradisjonsstoffet vert teke opp på digital video.
Det er høve til å få sjå og kopiere video med tradisjonsutøvarar frå agderfylka som me måtte ha opptak av.
Arkivet driv også innsamling av gamle private smalfilmopptak med dans og spel, og kopierar dette over på video. Her finnest opptak frå kappleikar og konsertar heilt attende til 1950-talet.

Biletsamling:
Innsamling av fotografi av tradisjonsutøvarar frå agderfylka er ein viktig del av dokumentasjonsarbeidet vårt. Me har fotografi frå andre offentlege samlingar, private samlingar, og enkeltfoto samla inn på informantbesøk.

Notar:
Trykte og handskrivne notar av både slåttar og vokalstoff finnest i samlingane.
Me har også enkelte eksemplar av "nye verk" komponert på grunnlag av folkemusikk frå Agder.

Tekstar:
Trykte og handskrivne tekstar av vokalstoff frå private og andre offentlege samlingar.


Bibliotek:
I fagbiblioteket vårt freistar me å samle det meste av utgjevne bøker/trykksaker som omhandlar tradisjonell musikk og dans på Agder. Me har ca. 250 utgjevingar frå ein periode på over hundre år.
Me har også eit musikkbibliotek med ca. eit par hundre fonogramutgjevingar (EP, LP, MC, CD) med agdermusikk.

Aktuelt

[Aktueltarkiv]
Agder Folkemusikkarkiv | 4748 Rysstad | Tlf: 37 93 63 40 | Faks: 37 93 63 23 | E-post: harald.knutsen@aa-f.kommune.no