Nettverk for norske folkemusikkarkiv

blei oppretta i 2008 og er eit forum for samarbeid, kunnskapsutvikling og kulturpolitisk arbeid for folkemusikkarkiva i landet. Alle som arbeider med dokumentasjon av folkelege musikk- og dansetradisjonar i Noreg er velkomne til å delta i nettverket. Norsk senter for folkemusikk og folkedans er sekretariat og fungerer som vertskap for det årlege arkivseminaret som blir arrangert i Trondheim. Interesserte kan ta kontakt med senteret eller ein av kontaktpersonane i nettverket.

Kontaktpersonar:
Hans-Hinrich Thedens, Norsk folkemusikksamling, Nasjonalbiblioteket
Anna Liv Skjelten Gjendem, Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Annan informasjon:
Situasjonen for de norske folkemusikkarkivene (Aksdal, Lønnestad og Thedens 2014)
Digitale verktøy i folkemusikkarkivene (Viken 2015)


Ansvarleg: Kari Lønnestad - Produsert av Mikkel Aanderaa