Lyd og video

Opptakssamlinga vår omfattar over 17.000 kutt, det meste av dette er lydopptak, ein mindre del er videoopptak. Opptaka er av varierande kvalitet, avhengig av alder, opptakssituasjon, opptaksutstyr som er nytta og alder/tilstand på utøvaren.
 Det meste av samlinga er upubliserte opptak, men utgitte fonogram finst også i mindre omfang.


Nedanfor kan du søke i katalogen over opptaka, men det er berre nokre få smakebitar frå lydsamlinga som er lagt ut her på nettsida. Dei andre opptaka må du kontakte arkivet for å høyre.

Klikk her for å høyre lydklipp.

Vi kan kopiere ut opptak dersom vi har løyve til det frå utøvaren. Utkopierte opptak er til privat bruk for mottakaren og kan ikkje kopierast vidare til andre. Evt. annan bruk må ein avtale spesielt. Opptak kopiert ut på cd kostar kr. 100,- pr. plate + kr. 1,- pr. minutt innspeling.
 Evt. frakt/porto ved utsending kjem i tillegg. Mindre kvanta kan vi også levere som lydfilar, mot ei mindre godtgjersle. Søk i katalogen

Du kan søke på meloditittel eller namn på utøvar. Skriv inn heile tittelen eller heile namnet (etternamn først) i søkefeltet, eller berre del av i tittelen, førenamn eller etternamn. Klikk deretter på vis-knappen.

Enkelte utøvarar er representerte med fleire instrument. Ved søk på desse vil alternativa kome opp og du kan gå vidare til det du ynskjer å sjå. Valget "anna" kan tyde at personen er registrert som tradisjonskjelde, forfattar m.m. Opptaka som er registrerte under "anna" kan derfor vere med andre utøvarar enn den du har søkt på. Enkelte personar kan vere registrerte utan at det er opptak knytt til dei.


Søk på tittel: Søk på utøvar:

Folkemusikkarkivet i Telemark, Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark - boe@folkemusikkarkivet.net - Tlf 35 06 06 86