Skriftsamling


Folkemusikkarkivet har over 8000 registrerte artiklar og andre dokument om folkemusikk og utøvarar, hovudsakleg i Telemark. Her finst informasjon om musikk og dans frå langt attende i tida og fram til i dag.
 Hovudtyngda av dette materialet er avisartiklar, men her finst også andre artiklar, bøker, ulike manuskript og diverse anna skriftleg materiale. Vi har dei fleste utgåvene av Spelemannsbladet, samt fleire andre tidsskrift.
Nedanfor kan du søke i skriftsamlinga. Slik kan du finne ut kva arkivet har om det emnet du er interessert i, men du kan ikkje sjå sjølve materialet her på nettsida. Ta kontakt om det noko du ønsker å sjå, eller om du ønsker å besøke arkivet.

Søk i skriftsamlinga:

Folkemusikkarkivet i Telemark, Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark - boe@folkemusikkarkivet.net - Tlf 35 06 06 86