Fotosamling

Folkemusikkarkivet i Telemark har pr. i dag inga stor fotosamling. Men noko får vi inn frå tid til annan, og på sikt er det ønskeleg å bygge opp ei variert samling foto med tilknyting til folkemusikken i fylket. Vi tar derfor gjerne imot foto.

Ta kontakt med arkivet dersom du har foto du kan tenke deg å låne ut, eller dersom du er på jakt etter bestemte foto.

Folkemusikkarkivet i Telemark, Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark - boe@folkemusikkarkivet.net - Tlf 35 06 06 86